med.uchilische.34.02.01.ss.9klass.5.3.10.2.sredneeobschee.0
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России
Дата формирования 15 августа 2020 г.  23:15
Факультет: Медицинское училище
Направление подготовки. Профиль 34.02.01 Сестринское дело. Сестринское дело на базе основного общего образования (9 кл) (Факультет РФ)
Квалификация: Специалист среднего звена
Форма обучения: Очная форма обучения
Срок обучения 3 года 10 месяцев
Вид конкурса: Места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Вакантных мест: 35
№ пп Фамилия Имя Отчество № личного дела Сумма баллов Заявление
о согласии
Статус
1 Федорова Анфиса Олеговна 5-49-2020 4,9000 Нет  
2 Игонькина Виктория Евгеньевна 5-77-2020 4,7890 Да  
3 Теркоева Аминат Абрековна 5-454-2020 4,7700 Да  
4 Манькова Ксения Игоревна 5-71-2020 4,7600 Нет  
5 Бутакова Елена Ивановна 5-140-2020 4,7140 Нет  
6 Багиев Тимур Нурмагомедович 5-115-2020 4,7000 Да  
7 Кожан Дарья Владимировна 5-124-2020 4,6800 Нет  
8 Сойлемезиди Анастасия Одисеевна 5-382-2020 4,6100 Нет  
9 Матвеева Анастасия Александровна 5-202-2020 4,6000 Да  
10 Суслова Наталья Максимовна 5-81-2020 4,6000 Да  
11 Шило Дарья Анатольевна 5-458-2020 4,5290 Да  
12 Демчук Алина Денисовна 5-249-2020 4,5200 Да  
13 Абдуллаева Нигора Хусейновна 5-91-2020 4,5000 Да  
14 Исаевич Владислава Александровна 5-57-2020 4,4700 Да  
15 Табукова Амина Асабалиевна 5-437-2020 4,4700 Нет  
16 Габелева Инга Андреевна 5-256-2020 4,4500 Да  
17 Таянчина Дарья Васильевна 5-35-2020 4,4200 Да  
18 Акимова Людмила Денисовна 5-1-2020 4,4100 Да  
19 Мурзина Кристина Александровна 5-135-2020 4,4000 Да  
20 Петрова Светлана Ильинична 5-368-2020 4,4000 Да  
21 Такташева Саида Залимхановна 5-117-2020 4,3900 Да  
22 Сараева Вероника Денисовна 5-67-2020 4,3800 Да  
23 Ястребова Карина Эдуардовна 5-112-2020 4,3700 Да  
24 Микитанова Анна Сергеевна 5-40-2020 4,3500 Да  
25 Ястребов Артём Владиславович 5-185-2020 4,3500 Да  
26 Салабаева Амалия Валентиновна 5-310-2020 4,3480 Да  
27 Матасова Алиса Алексеевна 5-244-2020 4,3330 Нет  
28 Гассельблат Дария Витальевна 5-271-2020 4,3300 Нет  
29 Мишина Анастасия Александровна 5-125-2020 4,3300 Да  
30 Чипышева Анастасия Сергеевна 5-511-2020 4,3100 Да  
31 Жарчинская Злата Юрьевна 5-44-2020 4,3000 Да  
32 Карибова Эсмира Нурмагамедовна 5-210-2020 4,3000 Да  
33 Оглодкова Дарья Денисовна 5-72-2020 4,3000 Да  
34 Мутаева Сабина Теймуровна 5-19-2020 4,2900 Да  
35 Ибрагим Тимур Мухаммадович 5-33-2020 4,2500 Да  
36 Столбов Вячеслав Михайлович 5-277-2020 4,2500 Нет  
37 Розова Александра Юрьевна 5-348-2020 4,2400 Нет  
38 Самойленко Вероника Евгеньевна 5-380-2020 4,2300 Да  
39 Орлова Елизавета Витальевна 5-66-2020 4,2200 Да  
40 Шемановский Илья Александрович 5-164-2020 4,2080 Да  
41 Макарова Анастасия Витальевна 5-205-2020 4,2000 Да  
42 Купцова Юлия Владимировна 5-456-2020 4,1880 Да  
43 Семенякин Артемий Павлович 5-38-2020 4,1875 Да  
44 Еркин Георгий Сергеевич 5-339-2020 4,1800 Да  
45 Минашкина Ксения Михайловна 5-315-2020 4,1250 Да  
46 Шайбак Кира Максимовна 5-56-2020 4,1180 Да  
47 Гудь Полина Олеговна 5-64-2020 4,1000 Да  
48 Джанбекова Сагидат Руслановна 5-108-2020 4,1000 Да  
49 Калинина Анастасия Игоревна 5-207-2020 4,1000 Да  
50 Исаев Кирилл Андреевич 5-338-2020 4,0800 Нет  
51 Базылева Анна Игоревна 5-59-2020 4,0630 Нет  
52 Якушкин Александр Григорьевич 5-187-2020 4,0600 Да  
53 Окишева Арина Дмитриевна 5-434-2020 4,0590 Да  
54 Григорьева София Николаевна 5-280-2020 4,0500 Да  
55 Арутюнян Эвелина Давидовна 5-89-2020 4,0000 Да  
56 Гололобова Яна Романовна 5-83-2020 4,0000 Да  
57 Краснощеков Лев Сергеевич 5-78-2020 4,0000 Нет  
58 Пархачева Ксения Дмитриевна 5-147-2020 4,0000 Нет  
59 Алексеев Никита Николаевич 5-294-2020 3,9500 Да  
60 Содунам Айдыс Эдуардович 5-120-2020 3,9440 Нет  
61 Бобожонова Юлдуз Марат Кизи 5-424-2020 3,9000 Да  
62 Пятернева Полина Александровна 5-225-2020 3,9000 Нет  
63 Трохова Кристина Александровна 5-308-2020 3,9000 Да  
64 Козлова Ангелина Павловна 5-459-2020 3,8100 Да  
65 Полякова Анастасия Дмитриевна 5-116-2020 3,8000 Да  
66 Рзаева Афарда Вугар Кызы 5-158-2020 3,7500 Да  
67 Ким Артур Станиславович 5-209-2020 3,7000 Нет  
68 Тихонова Валерия Михайловна 5-134-2020 3,7000 Нет  
69 Колпакова Милана Леонидовна 5-142-2020 3,6900 Нет  
70 Кудрявцева Дарья Игоревна 5-193-2020 3,6300 Да  
71 Габдурахманова Ангелина Рустамовна 5-295-2020 3,6000 Да  
72 Полевина Ирина Викторовна 5-201-2020 3,6000 Да  
73 Кумачева Асия Ильдаровна 5-226-2020 3,5600 Нет  
74 Конопляник Анастасия Сергеевна 5-408-2020 3,5000 Да  
75 Орехова Радамира Егоровна 5-195-2020 3,4600 Нет  
76 Постникова Анастасия Владиславовна 5-177-2020 3,4500 Нет  
77 Лифанов Гордей Андреевич 5-239-2020 3,4000 Да  
78 Шихамирова Ирайсат Магомедовна 5-192-2020 3,4000 Да  
79 Алиев Мусвадин  5-159-2020 3,3600 Да  
80 Мамедова Суджаят Касимовна 5-173-2020 3,3500 Да  
81 Карлов Никита Борисович 5-457-2020 3,2300 Да  
82 Ким Владислав  5-534-2020 3,1800 Да  
83 Решетов Даниил Евгеньевич 5-446-2020 3,1000 Да